۰۷ آذر ۱۳۸۷

حافظه كوتاه‌مدت

كم كم دارم به اين نتيجه مي‌رسم كه حافظه كوتاه مدتم دچار مشكل شده است. ديروز براي به خاطر آوردن نام يكي از دوستان نزديك به نيم‌ساعت به ذهنم فشار آوردم.