۲۶ مهر ۱۳۸۷

سودوكو

اين بازي سودوكو هم ما رو ديوانه كرده است و نمي‌گذارد به كار و زندگي‌مان برسيم و به نظرم يكي از زيباترين بازي‌هايي است كه ژاپني‌ها اختراع كرده‌اند.
يك فايل جالب هم در مورد سودوكو در اينجا قرار دارد.