۱۰ مهر ۱۳۸۷

عيد نوروز و عيد فطر

يكي از دوستانم امروز مي‌گفت كه عيد فطر از عيد نوروز برايش جذاب‌تر است چرا كه در عيد نوروز فقط تغيير فصل مطرح است اما عيد فطر پايان يك ماه گشنگي و يواشكي غذا خوردن در محيط كار است.