۰۱ مهر ۱۳۸۷

ساعت 3

ساعت 3 ،‌ ساعت 3 براي هر كاري كه آدم مي‌خواهد بكند هميشه يا خيلي دير است يا خيلي زود.
اين جمله ژان پل سارتر رو امروز واقعاً درك كردم كه در ساعت 3 يك روز تعطيل كار چنداني نمي‌شود انجام داد.