۲۵ مرداد ۱۳۸۷

لباس سبز پزشك‌ها در اتاق عمل

برام هميشه جالب بود كه چرا پزشك‌هايي كه ما در مطب‌ها مي‌بينيم لباس سفيد مي‌پوشند ولي پزشك‌هايي كه در اتاق‌هاي عمل مي‌بينيم لباس سبز رنگ مي‌پوشند. براي اين كه دليلش را بدانيد اينجا كليك كنيد.