۲۳ مرداد ۱۳۸۷

درآمد واقعي

حامد قدوسي مطلبي با نام درآمد واقعي در وب‌لاگ خود نوشته‌است كه برايم جالب بود. در اين پست درآمد واقعي را براي زندگي در ايران و اروپا با هم مقايسه شده است.
كامنت‌هايي كه براي اين پست نوشته‌شده است نيز در خود جالب است خصوصاً كامنتي كه در خصوص حقوق بيكاري و بازنشستگي و سربازي اجباري، كه اگر اين موارد را هم به موارد حامد اضافه كنيم احساس ما در خصوص درآمد واقعي در ايران جالب‌تر خواهد شد.