۰۱ مرداد ۱۳۸۷

جنگل ابر - شاهرود

جنگل ابر شاهرود يكي از زيباترين جنگل‌هايي بود كه مي‌ديدم. آرامش عجيبي بر اين جنگل حكمفرماست و بعد از ديدن عكس‌هاي زير باورم نمي‌شد كه 3 روزي در دل اين عكس‌ها بودم.