۲۰ تیر ۱۳۸۷

يك ضرب‌المثل ايراني مي‌گه كه هيچ گربه‌اي محض رضاي خدا موش نمي‌گيره. توي اقتصاد هم چنين چيزهايي رو مي‌شه ديد. مثلاً آدام اسميت مي‌گويد ما ناهار خود را مديون نازك دلي قصاب و نانوا و آب جو فروش نيستيم ما ناهار مي‌خوريم چون آنان به دنبال سود خويشند.