۲۵ خرداد ۱۳۸۷

عجب دنيايي شده، واقعاً آدم نمي‌دونه چي بگه. سي‌ان‌ان گزارش داده كه يك دختر ايتاليايي را به علت حامله شدن بدون ازدواج قانوني، 18 سال در يك اتاق زنداني كردند. واقعاً نمي‌دونم چي‌ بگم چند وقت پيش هم در اتريش يك اتفاقي شبيه به اين افتاد. وقتي يك همچين اتفاق‌هايي توي اروپا مي‌افته واي به حال كشورهاي در حال توسعه و عقب افتاده و سنگسار يك دختر چهارده ساله در زاهدان.
آدم‌هاي مريض رو همه جاي دنيا مي‌شود ديد.