۰۱ خرداد ۱۳۸۷

وبگردي در اينترنت هم شده است كار روزمره، كم كم دارم به اين نتيجه مي‌رسم كه به اينترنت معتاد شده‌ام و بدون آن روزگارم به سختي مي‌گذرد. قبلاً خيلي علاقه نداشتم كه برنامه‌هاي مربوط به ترك اعتياد را گوش دهم چون فكر مي‌كردم كه براي من غير كاربردي است اما جديداً دارم دنبال اطلاعات اينجوري مي‌گردم البته هنوز به اين نتيجه نرسيده‌ام كه بايد اين اعتياد را ترك كنم يا نه؟
در ادامه وب‌گردي يك سايت پيدا كردم به عنوان راديو كودك، تبليغ اين سايت جالب است "راديوي اينترنتي براي كودكان يك تا صد ساله"
يكي از دست‌انداركاران اين راديو نادره‌ سالارپور دوبلر صداي پينوكيوست.
ياد دوران كودكي‌ به خير.