۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

دنياي وحشتناكي شده است امشب در محله ما دختري خودكشي كرد، به اين دختر تجاوز شده بود، برادر كوچكش نيز با آمدن به خانه و ديدن اين صحنه وحشتناك سكته كرد و مرد. به همين راحتي يك دختر بيست و چهار ساله و يك پسر بيست و يك ساله امشب مردند. هنوز شب تمام نشده است و معلوم نيست كه اين شب‌ها چه زماني به اتمام مي‌رسند !