۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

صفحه 31روزنامه دنياي اقتصاد را مي‌خواندم گزارشي در ارتباط با وضعيت اقتصادي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس را داشت و متاسفانه همه چيز در ارتباط با ايران نا اميد كننده بود. فاصله بين شاخص‌هاي اقتصادي ايران با كشورهاي عربي نا اميد كننده است.
گزارش در خصوص درك امارات متحده عربي براي تغيير در سياست‌هاي اقتصادي از درآمد فروش نفت خام به استفاده از ارزش افزوده خطوط هوايي و ايجاد شركت‌هاي هواپيمايي بود بيشترين آمار و اطلاعات مربوط به هواپيمايي امارات بود كه از وضعيت مناسب‌تري در بين كشورهاي عربي برخوردار است
اين شركت
48 ايرباس و 52 بويينگ دارد و سفارش 87 هواپيما براي فعاليت‌هاي آتي خود داده است و به تازگي در ليست خطوط هوايي 5 ستاره جهان قرار گرفته است و قرار گرفتن در اين ليست باعث افزايش تعداد مسافر خواهد گرديد. اين شركت با ارايه پروازهايي به 92 شهر واقع در 52 كشور جهان بزرگ‌ترين خط هوايي خاورميانه است و اتحاديه بين‌المللي صنعت هوايي در سال 2006 شركت هوايي امارات را در زمره ده شركت هوايي برتر از نظر شمار مسافران هوايي قرار دارد. سودآوري اين خط هوايي 20 درصد رشد ساليانه دارد. در سال گذشته 5.5 ميليارد دلار درآمد داشته و 762 ميليون دلار سود خالص داشته است. در ارتباط با وضعيت خطوط هوايي امارات اينكه بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي امارات مربوط به صنعت هوايي است.