۲۲ فروردین ۱۳۸۷

داشتم Social Movement هاي جديدي كه توي دنيا ايجاد شده را مرور مي‌كردم كه به Free Hugs Campaign (جنبش آغوش مجاني) كه نماد خيرخواهي نسبت به ديگرانه رسيدم. اين جنبش از سال 2004 شروع شده و طرفداران زيادي توي دنيا داره و روز به روز به تعداد طرفداران اين جنبش اضافه مي‌شه.
در يك جامعه محدود فرهنگي مثل ايران يك هزارم چنين حركات و جنبش‌هايي مورد قبول نيست چه برسه به اينكه بخواهيم جنبش‌هاي تاثيرگذاري بر روي مردم دنيا داشته باشيم. اين مطلب
زيگزاگ هم در مورد نگين دختر 24ساله ايراني در شيكاگو جالبه