۰۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

شرطي شدن يكي از رفتارهاي آدميزاد است كه در حيوانات نيز به وفور يافت مي‌شود. بچه كه بوديم با نوار شهر قصه شرطي مي‌شديم. يادش بخير من و خواهرم كه نزديك دو سال با هم اختلاف سني داشتيم مجبور بوديم كه رفتارهاي شرطي شده‌اي را از خودمان بروز دهيم تا بتوانيم كارهايي را كه دوست داريم انجام دهيم.
آدمي كه از كارمند بودنش احساس خوبي ندارد و مجبور است يا بهتر بگويم به خودش قبولانده است كه فعلاً كارمند باشد وقتي يك روز كارمندوار رفتار نمي‌كند و روزش را خودش براي خودش تنظيم مي‌كند احساس مرا خوب مي‌فهمد. امروز بعد از مدت‌ها بازهم شهر قصه را گوش كردم تا براي فرار از دغدغه‌هاي روزمرگي روزي را در خاطرات بچه‌گيمان طي كرده باشيم.