۱۴ فروردین ۱۳۸۷

لوگوهاي گوگل به زيبايي و سادگي معروفند و طراح گوگل يك جوان 26 ساله كره‌اي است به نام Dennis Hwang