۱۶ بهمن ۱۳۸۶

بالاخره موفق شديم بليط نمايش جديد بهرام بيضايي با نام افرا را براي روز چهارشنبه هفده بهمن تهيه كنيم. بدون شك بهرام بيضايي از معدود هنرمنداني است كه وقتي در موردش با حرارت صحبت مي‌كني مي‌داني كه هيچ‌گاه از اين كارت پشيمان نخواهي شد چرا كه او خود را و جامعه‌اش را بخوبي مي‌شناسد و خود را بهاي ناچيزي نخواهد فروخت.
چند روز پيش مجدداً فيلم
مرگ يزدگرد را ديدم فيلمي خوش ساخت و هنرمندانه با بازي زيباي سوسن تسليمي و كارگرداني فوق‌العاده بهرام بيضايي.