۰۴ اسفند ۱۳۸۶

اگه دنبال ديدن غذاها و دسرهاي خوشمزه هستيد حتماً به اين سايت نگاهي بياندازيد، مطمئنا ضرر نمي‌كنيد.
يكي از دوستام مي‌گفت وقتي تلويزيون يك برنامه آشپزي نشان مي‌دهد خانم ما آنچنان با حرارت برنامه را دنبال مي‌كند انگار امشب يا فردا غذاي جديدي خواهيم خورد. اما خبري نيست كه نيست و ما هم برنامه‌هاي دوست‌داشتني خود را از دست داده‌ايم و حسرتي كه همچنان ادامه دارد....