۱۲ بهمن ۱۳۸۶

در مرور عكس‌هاي عصر ايران عكس غذا دادن به زرافه 10 روزه‌اي را ديدم كه ظاهراً كوچكترين زرافه جهان است كه به تازگي در باغ وحش چستر (بزرگترين باغ وحش انگليس) به دنيا آمده است. ياد پست راز بقاي از مريم مومني در خصوص زايمان زرافه‌ها و خرس‌ها افتادم.