۳۰ دی ۱۳۸۶

خدا را شكر كه تمام مشكلات مملكتمان حل شده است و فقط مانده است مشكل تفكيك كتب درسي در مدارس بر اساس جنسيت
اين آقاي علي احمدي سرپرست وزارت آموزش و پرورش كه دكتري مهندسي صنايع دارد و من از اين بابت بسيار شرمنده‌ام كه مهندسي صنايع خوانده‌ام براي خودش داستاني است. نمي‌دانم اين تبعيض جنسي چه زماني در ايران به اتمام خواهد رسيد. در علوم مهندسي الگوبرداري يكي از راه‌هاي كوتاه براي رسيدن به هدف است نمي‌دانم اينها از كجا دارند الگو مي‌گيرند؟ متاسفانه ما ايراني‌ها شده‌ايم كاسه داغتر از آش حتي داغ‌تر از عربستان سعودي و ...
دوست ايراني عربي دارم به نام عادل، چند روز قبل كه با هم صحبت مي‌كرديم مي‌گفت در عربستان سعودي هم همين اوضاع و احوال حاكم است و مدارس مانند ايران بر اساس جنسيت تفكيك شده است اما مدارس مختلط نيز وجود دارد كه اكثرا مربوط به امريكايي‌ها يا اروپايي‌ها است اما داشت شاخ در مي‌آورد از اينكه قرار است متون كتب درسي بر اساس جنسيت تدوين شود. او نيز مانند من از اينكه مهندسي صنايع خوانده بود شرمنده بود چون دكترايش را آقاي علي‌ احمدي سرپرست وزارت آموزش و پرورش در اختيار دارد مانند بسياري از دوستان مهندسي عمران كه به دلايلي نيز از همين نوع شرمندگي را به دوش مي‌كشند.